"> Posts by admin | Brands that Ruin the Planet
Brands that Ruin the Planet
You Are Viewing

Post By: admin

Nhiều nhựa hơn cá ở biển vào năm 2050

Cứ mỗi phút có một lượng rác thải nhựa tương đương một chiếc xe tải đổ xuống biển và tình hình ngày càng tồi tệ hơn. Chỉ 5% nhựa đóng gói được tái chế hiệu quả, một sự lãng phí giết chết rất nhiều động vật hoang dã và huỷ hoại hệ sinh thái của […]

« Older Posts By admin