"> Mas maraming plastik kaysa sa isda sa dagat pagdating ng 2050 | Brands that Ruin the Planet
Brands that Ruin the Planet

Mas maraming plastik kaysa sa isda sa dagat pagdating ng 2050

Kasing dami ng isang trak ng basura ng plastik ang itinatapon sa karagatan bawat minuto, at ang sitwasyon na ito ay lalong lumalala.

Limang porsyento lamang ng mga pambalot na plastik ang epektibong narerecycle, isa itong suliranin sa basura na pumapatay sa mga hayop sa napakataas na mga bilang at sumisira sa ating kapaligiran. Ang plastik ay napupunta din sa ating pagkain, na nakakasama sa kalusugan ng tao at ng ating natural na pertilidad ayon sa isang bagong ulat ng mga siyentipiko.

Mas maraming plastik kaysa sa isda sa dagat pagdating ng 2050

Bilang isang napakahusay na mandaragat, mas nakita ni Dame Ellen MacArthur ang kabuuan ng mga karagatan sa mundo kaysa sa kanino pa man. Ngayon siya ay nagbabala na magkakaroon ng mas marami pang plastik na basura sa mga karagatan kaysa sa mga isda sa taong 2050, maliban na kung tayong lahat ay gagawa ng pagbabago na malayo mula sa paggamit ng mga produkto na nakabalot sa plastik.

Mga bag na plastik, mga bote na plastik na galing sa mga de-boteng tubig at mga inumin, at mga basura ng pambalot sa pagkain ang dapat sisihin – tulad din ng ilegal na mga paraan sa pagtapon ng basura.
Ang usapin na ito ay nagiging isang malaking suliranin na may labing – isang mga lugar na kasinlaki ng isang kontinente sa mga karagatan sa mundo na puno ng mga plastik na basura, isang material na aabot pa sa ilang libong taon para mabulok sa natural na kapaligiran.

Daang libong mga hayop sa karagatan kasama na ang mga pagong, mga dolphin, mga ibon at mga balyena ang namamatay dahil sa mga plastik na basura na umabot na sa napakalaki na mga sukat. Sa isla ng Midway sa Karagatang Pasipiko, dalawa sa tatlong mga batang ibon sa dagat ang namamatay pagkatapos na ipanganak dahil sa pagkakalunok ng plastik. “Parang nangangamoy ng kamatayan galing sa malayong malayo” sabi ng isang militar ng Estados Unidos na palaging pumupunta sa isla.

Ang Asya ang kasalukuyang responsable sa humigit-kumulang pitumpu hanggang walumpung porsyento nga mga basura na itinatapon, kasama dito ang Vietnam, ang Pilipinas, Tsina, India at Bangladesh na responsable sa karamihan ng itinatapon na plastik.

Ang paggawa ng plastik ay tumaas ng dalawampung beses mula noong 1964, umabot ng limang daang milyong tonelada noong 2016, ayon sa ulat. Ito ay inaasahang dodoble ulit sa susunod na dalawampung taon at halos tataas ng apat na beses pagdating ng 2050.

Sa kabila ng tumataas na pangangailangan, limang porsyento lamang sa mga plastik ang epektibong narerecycle, habang ang apatnapung porsyento ay napupunta sa mga tambakan at ang ikatlo ay sa mga sensitibong mga kapaligiran tulad ng mga karagatan sa mundo.

Ayon sa bagong ulat na bawat taon “di bababa sa walong milyong tonelada ng plastik ang napupunta sa karagatan – na katumbas ng pagtatapon ng mga nilalaman ng isang trak ng basura sa karagatan bawat minuto. Kung walang hakbang na gagawin, inaasahang ito ay tataas sa dalawa bawat minuto pagdating ng 2030 at apat bawat minuto pagdating ng 2050.

“Sa isang karaniwan na pangyayari, ang karagatan ay inaasahang maglalaman ng isang tonelada na plastik sa bawat tatlong tonelada na isda pagdating ng 2025, at sa 2050, magiging mas marami ang plastik kaysa sa isda [kung pagbabatayan ang timbang].”

Mga Plastik sa dagat, ngayon at sa 2050

Ang walang ingat na itinapon na plastik na bag ay maaaring mabulok sa dagat, lalo na sa maiinit na mga tubig, ngunit ang prosesong ito ay nagpapakawala ng nakakalasong mga kemikal na maaaring makain ng isda at sa huli ay maging pagkain ng tao.

Ang ulat ay nagpatibay na ang industriya ng mga plastik ay malawakang nabigo sa pagtugon sa mga suliranin na ito.

Si Ellen MacArthur ay naging tagataguyod ng “circular economy”. Si MacArthur, sino tumalo sa rekord ng pinakamabilis na solong paglalayag sa buong mundo noong 2005, ay nagsabi na napakahalagang pagbabago ang kinakailangan. Ang kanyang pananaw ay para sa isang “bagong plastik na economiya” na kung saan ang industriya, mga pamahalaan at mga mamamayan ay magkasamang kikilos para tiyakin na ang mga plastik ay hindi magiging basura at putulin ang pagpunta nito sa mga natural na kapaligiran. “Pagmagkasama – lahat ay marerecycle at maibabalik ulit ito bilang pera para sa ibang tao.”

Anong Maaari Kong Gawin upang Makatulong?

1. Tigilin ang paggamit ng mga Plastik Bag – gamitin ulit ang iyong mga bag kung maaari at hikayatin ang iba na gawin din ito.

2. Huwag bumili ng pagkain at mga inumin na gumagamit ng mga Plastik na lalagyan – kung ikaw ay may mapagpipilian, bilhin ang iyong mga inumin na nasa aluminyum na mga lata o sa mga narerecycle na mga lalagyan. Ang pagbabago sa iyong mga ugali sa pagkonsumo ay nangangahulugan na ang mga kompanya tulad ng Nestle at Coca Cola ay mapipilitan na magbago at ibahin ang kanilang nakasanayan na pagbalot.

3. Hikayatin ang iyong mga kaibigan at pamilya na gawin din ang mga ito. Pagmagkasama kaya nating gawin ang pagbabago.

4. Bawasan, Gamitin ulit at i-recycle ang plastik na kasalukuyan mong ginagamit sa iyong buhay.